FASHION & LIFESTYLE ONLINE MAGAZINE

Crtanje kroz crveno

Dve umetnice Vesna Knežević I Dragana Ognjanović pripremaju da na različite načine priđu oživljavanju GENIUS LOCI-a prostora Kluba studenata Fakulteta likovnih umetnosti / AKADEMIJA , koji je decenijama bio kultno mesto u gradu za promociju nove muzike , pa I novoga u vizuelnim umetnostima, predstavlja izazov, koji bi očekivano rezultirao nizom interaktivnih relacija a koje bi uočene I registrovane u toku samog događaja kretanja linija u crvenom slikanom prostoru , trebalo tek u postprodukciji da dobiju svoja tumačenja I puna značenja. CRTANJE KROZ CRVENO predstavlja događaj u kome se odvijaju susreti ili sudari ambijenta / prostora bivšeg Kluba sa Crvenim slikama Vesne Knežević a kroz koje se probija Navođeni crtež Dragane Ognjenović, Linija koja se kreće I koja dalje menja ambijent I slike u njemu… Umetnička istraživanja dve umetnice bave se tematizacijom korpusa ideja vezanih za kontekstualizaciju umetničkog rada , aproprijativnih međusobnih dejstava ambijenta I implementiranog umetničkog dela , kompleksnošću odnosa prostornog I temporalnog kreativnog čina, a pre svega ispitivanjem dijaloških formi umetničkog delovanja izmedju dela dve umetnice kao i svih onih čiji su fragmenti rukopisa zatečeni na zidovima ..

Crtanje_kroz_crveno_4_foto_Nenad__Marjanovi.jpg

Crtanje_kroz_crveno_foto__Nenad__Marjanovi.jpg

Crtanje_kroz_crveno_3_foto_Nenad__Marjanovi.jpg

Crtanje_kroz_crveno_2_foto_Nenad20_Marjanovi.jpg

model_4.jpg

model_3.jpg

model_1.jpg

grupna.jpg

Priredila za Pufnica Magazin: Bojana Veljković 

Izvor i Foto: Providence, Nenad Marjanović