FASHION & LIFESTYLE ONLINE MAGAZINE

Gabriela Vasić - Umetnički trening 2015.

Gabriela, od kada postoji inacijativa za umetničke treninge?

- Umetnički treninzi kao poseban program podrške mladim umetnicima su nastali 2013/14, u formi kakva je danas, sa nešto izmenjenim kurikulumom programa edukacije. Inače, edukacijom dece i omladine se bavim od 1993. godine, institucionalno, kroz saradnju sa nekadašnjom Ustanovom kulture Stari grad, koju je pre nekoliko godina nasledila Ustanova kulture Parobrod, sa kojom i danas sarađujem i gde se i odvija jedan deo programa UMETNIČKI TRENING 2015. Osim ovog programa postoje i hobi program dekorativnih umetnosti i dizajna za mlade koji nosi naziv KREATIVAN DIZAJN, namenjen mladima od 14 do 19 god., a koje podrzava lokalna samouprava, preko Sekretarijata za sport i omladinu i KodStudio program za dekorativne zanate za građanstvo. Generalno, od 1993., u kontinuitetu, kroz različite setove programa, bavim se raznolikim oblicima edukacije za decu i omladinu. U periodu od 9 godina sam vodila likovnu školu LINEA, iz koje su izašli danas mnogi mladi poznati umetnici, a jednu godinu sam provela kao asistent na predmetu crtanja i slikanja pri Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. Inače, do artikulacije ovog programa podrške mladim umetnicima sam došla kroz kustosku praksu pri Centru za kulturu Grocka i u putem konkursa Galerije ALT. Uvidevši nedostatke obrazovnog programa zvaničnih institucija visokog školstva za umetničku struku u oblasti vizuelnih umetnosti, došla sam na ideju da se ponudi alternativa mladim umetnicima, koja bi im pomogla da se bolje artikulišu kao stvaraoci, da dobiju neophodne tehnike u reprezentaciji svog rada, kao i teorijski okvir za njihovo stvaralaštvo. Deo programa koji se odnosi na grafički i modni dizajn, je takodje u vezi sa mojim uvidima u produkciju mladih dizajnera, sa kojima sam se sretala preko izlagačkih programa dizajna i bazara rukotvorina pri Galeriji ALT. 

Ovogodišnji Umetnički trening počinje u aprilu i traje do decembra 2015. Da li je neophodno neko predznanje iz određenjih oblasti i ko sve može da se prijavi?

- Selekcija za programe podrazumeva različite uslove. Naime, za neke programe je neophodno predznanje i vladanje određenim tehnikama, kao što je to slučaj za kurs Grafičke kulture, jer polaznici rade svoje projekte na računaru, pa je neophodan minimum grafičke pismenosti u digitalnim grafičkim programima. Za razliku od njega, program modnog dizajna, ne podrazumeva predznanja ali se smatra da neko ko se prijavi već ima neka predznanja, i odnos prema estetici, budući da ga ta oblast interesuje i da je na neki način zainteresovan za tu branšu. Ovaj kurs je interesantan za sve one koji bi da se isprobaju u domenu modnog dizajna, bez obzira da li ih interesuje modna ilustracija, modni dizajn, modelovanje ili krojenje. Program obuhvata set predavanja i radionica kroz koja se na ubrzan način uči mnogo toga što može da bude značajno kako za početnika, tako i za nekog ko se već bavi modnim dizajnom u toku studija, jer se radi individualno na pojedinačnim projektima polaznika i na artikulaciji njihovih kreativnih ideja. Ono što nam je važno da je program prilagođen polaznicima i da razvija funkcionalna znanja i veštine i pre svega praktičnost. Kurs Vizuelne umetnosti je vrlo zanimljiv za sve kategorije jer je interdisciplinaran i bavi se novim medijima i umetnošću u javnom prostoru. Bez obzira da li polaznici dolaze sa umetničkih škola, ili se za umetnost interesuju kao hobi, a voleli bi da saznaju šta je to savremena umetnička produkcija, ili kako mogu da se uključe u umetnički život i na umetničku scenu kao profesionalci i da ostvare status samostalnog umetnika, dobrodošli su. Danas su umetničke prakse demokratizovane i ono što je bitno za umetničku produkciju je kontekst umetničkog rada. Naš program je upravo tako dizajniran da pomogne mladima da artikulišu taj kontekst u kojem može da funkcioniše njihov projekat. Još je interesantnije da se u programu pojave mladi koji nisu umetnici po vokaciji, nego recimo se bave društvenim ili prirodnim naukama, filozofijom, arheologijom, sociologijom i sl. Mnogim obrazovanim umetnicima često nedostaje upravo kontekst ali i sadržaj umetničkog rada koji izlazi iz strogo formalnih okvira. Na žalost, na našim umetničkim fakultetima, malo se obraća pažnje na ovaj segment umetničke produkcije, pa je na neki način ovaj kurs, dopuna zvaničnom obrazovanju umetnika, i po nekim kolegama, deluje preambiciozno za jednu neformalnu platformu, a ja ću neskromno reći, da ima karakter master kursa na nekim savremenim studijama umetnosti i medija. Kurs Medijske pismenosti je pogodan za sve koji žele profesionalno da se reprezentuju i da na kvalitetan način artikulišu svoje umetničke ideje i projekte. Program je namenjen svim polaznicima naših kurseva, kao i drugim mladim stvaraocima koji imaju problem oko koncipiranja sadržaja svog umetničkog rada, koji nemaju neophodne tehnike reprezentacije koje im mogu pomoći da budu zapaženi na javnim konkursima i ostvare samostalne ili grupne izložbe. Sve to će im pomoći da u kratkom roku dođu u poziciju da konkurišu za status samostalnog umetnika, a to znači ostvarenje radnog staža kao „freelancer“. Danas je projektni menadžment osnova uspešnog poslovanja samostalnih umetnika, i osnove tog menadžmenta, polaznici će dobiti na ovom kursu. Naučiti jezik administracije, razumeti aplikaciju, naučiti kako da se predstavite u određenoj situaciji i kako da komunicirate svoje ideje i kako da ih reprezentujete, jer to su danas najbitnija znanja za nekog ko pretenduje da bude uspešan u profesiji koju je odabrao.

Nabrojte nam neke od predavača i šta  polaznici nakon završenog treninga dobijaju?

- Naši kursevi su koncipirani tako da imamo stalne i gostujuće predavače. Stalni predavači su i koordinatori ili-i mentori programa, a to su stručnjaci u oblastima referentnim za datu struku, tako da za Modni dizajn, vrstan predavač je Vladimir Vulikić, koji je ne mnogo poznat modni dizajner kod nas, a poznatiji je modni krojač i modelar, koji radi unikatnu odeću za odabrane klijente, a profesionalno sarađuje sa pojedinim evropskim modnim dizajnerima, poput Dominique Masullo, italijanskog dizajnera sa kojim je nastupao na Pariskim i Milanskim Fashion week-ovima, od 2010-2012 god., predstavljajući male ekskluzivne luksuzne kolekcije za muškarce. Nakon toga su nastavili saradnju korz plasman tih kolekcija u najpoznatijoj radnji za modne brendove koja lansira mlade dizajnerske zvezde u Hong Kongu, „Joice“ i preko poznatog internet portala „Luisaviaroma“. Tu je i gost predavač Miro Mišljen, mladi modni dizajner iz Slovenije koji je poznat na našoj modnoj sceni sa smelim kombinacijama tekstila, ručnog rada i neobičnih krojeva ženske odeće a čije komade možete naći u Supermarketu. Osim njega, tu su još i Fionn Zarubica, koja je našoj javnosti poznata kroz mnoge treninge u oblasti menadžmenta u kulturi i obuka u oblasti dizajna tekstila, a koja je radila u Holivudu na mnogim projektima kao njihov ekskluzivni dizajner i stilista. Pozvali smo i prof. tekstila u penziji gosp. Gordanu Ćirić Krstić, da svojim iskustvima upotpuni naš program. Na kursu Grafičke kulture, grafički dizajner, a inače i vizuelna umetnica po obrazovanju dipl. Ing. Arh. je Sanja Jovović, koju su naši polaznici obožavali, jer je kadra da na neposredan način podstakne kreativnost kod polaznika a da im istovremeno da i konstruktivnu kritiku. Slavimira Stojanovića smo pozvali da nam održi ovaj put neformalnu prezentaciju svog brend studia i dizajnerskih proizvoda, u Futro dizajn radnji. Na kursu Vizuelne umetnosti, koji ja vodim, gostujući predavači su vizuelni umetnici, istoričari umetnosti i kulturni radnici. Pored predavača predvideli smo i saradnju sa umetnicima – mentorima, kao što su Mihael Milunović, Uroš Đurić, Aleksandrija Ajduković... Kurs Medijske pismenosti obuhvata predavače iz oblasti kulturnog menadžementa, društvenih medija, kulturne produkcije i kustosiranja. Za sve informacije, nabolje je da se zainteresovani polaznici informišu preko linkova koji su navedeni za programe, na našoj strani UMETNIČKI TRENING: https://umetnickitrening.wordpress.com/2015/03/20/umetnicki-trening-2015/. Ono što polaznici dobijaju kada prođu kurseve obuke i treninge je uvid u aktuelnu umetničku produkciju i tehnike kreativnog mišljenja koje će im pomoći da profesionalno artikulišu svoju umetničku produkciju i da se predstave javnosti. Veštine koje će steći će ih lansirati u profesionalni umetnički život, bilo korz produkciju koju će ostvariti, bilo kroz veštine koje će steći a koje će im omogućiti da uspešno konkurišu na javnim konkursima i žiriranim izložbama. To će im u perspektivi omogućiti i sticanje statusa samostalnih umetnika, tzv. „freelance“. Svi polaznici koji uspešno završe kurseve koje su upisali, stiču pravo na grupne ili-i samostalne izložbe, kao i pravo na sertifikat o uspešno završenim kursevima.

Recite nam malo više o vašoj internet stranici: https://gabrielavasic.wordpress.com ?

- To je stranica mog sajta koji sam otvorila, pošto sam nakon pet godina ugasila www.gabrielavasic.com i preko njega plasiram svoju umetničku i drugu kulturnu produkciju u poslednjih nekoliko godina. Sajt ima puno linkova i materijala i svako ako želi da bude informisan o mom radu je dobrodošao. Pod LINKS postoje veze sa spoljnim galerijama i sa drugim blogovima na kojima objavljujem tekstove koje pišem kao umetničku kritiku koja se odnosi na umetnike koje sam izlagala kao likovni urednik pri Centru za kulturu Grocka, ili kao umetnički direktor Galerije ALT, koju sam osnovala 2010. koja je imala programe savremene umetnosti za mlade umetnike, a sada samo, i to u smanjenom obimu, programe modnog dizjana i bazare rukotvorina. Tu je i link ka mom blogu gde povremeno objavljujem tekstove iz kritičke kulture. Na linku TEXTS mogu se naći tekstovi i portfolio koji reprezentuju moje umetničko stvaralaštvo od 2000. god. na ovamo, kao i knjiga tekstova sa vizuelnim umetnicima, pod nazivom „Status“, koju sam objavila 2008. god. Ono što bi možda bilo interesantno publici da zna o mom stvaralaštvu, moj umetnički rad karakterišu kritika društvene stvarnosti, medija i autoriteta moći, a formalno, eksperimentisanje u raznim umetničkim medijima. Bavila sam se kulturnim politikama u tranzicionoj Srbiji, razmatrala poziciju umetnika, umetničkog sistema, tržišta umetnosti i uslova umetničke produkcije, gradila alternativne ekonomske i društvene mreže pre pojave online medija društvenih mreža, interesovala sam se za kolektivni imaginarij i konstrukte individualnog i grupnog identiteta koji nastaju kao refleksija pop kulture i medijski posredovanih identitetskih matrica. Istraživala sam potkulturne identitete i individualne otpore subjektiviteta društvenim i ekonomskim modelima moći reprezentovanim kroz patrijarhat, tehnologije i medije.

Priredila Bojana Veljković - Tomić
31.03.2015. 23:00pm Cirih 

unnamed_1.jpg

unnamed_4.jpg